Qualifier Round 1 Overall Ranking
Rank By:
Pro E Buggy
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 JEFF DUDLEY 11/5:27.708 29.266 1:28.163 29.792 2 / 2
2 NIKO PARRA 10/5:04.824 28.710 1:28.653 30.482 2 / 2
3 ADRIAN GIBSON 10/5:08.690 28.466 1:28.353 30.869 1 / 2
4 ITALIO 10/5:14.171 28.951 1:28.506 31.417 2 / 2
5 ANDRES SALAZAR 10/5:16.483 29.203 1:30.248 31.648 1 / 2
6 LOREN KRETZSCHMAR 10/5:23.285 30.149 1:34.068 32.329 2 / 2
7 NELSON GARCIA 9/5:12.188 27.795 1:26.129 34.688 1 / 2
8 KARL MASCH 9/5:17.690 32.372 1:37.758 35.299 1 / 2
9 RICHARD BLUME 9/5:36.256 29.897 1:45.357 37.362 2 / 2
10 LUIS GUTIERREZ 8/5:00.707 33.302 1:41.103 37.588 2 / 2
11 NEIL KARAM 6/3:08.258 29.193 1:29.378 31.376 1 / 2
12 LOCK DNS 1 / 2
13 LOREN KRETZSCHMAR DNS 1 / 2
Pro Nitro Buggy
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 CHRIS LAOS 11/5:14.705 27.878 1:24.558 28.610 1 / 1
2 NELSON GARCIA 10/5:12.227 28.716 1:29.568 31.223 1 / 1
3 CEDRIC GARDERE 10/5:20.162 29.958 1:33.049 32.016 1 / 1
4 LUIS PEREZ 10/5:32.778 30.218 1:33.220 33.278 1 / 1
5 KARL MASCH 9/5:09.357 31.800 1:39.402 34.373 1 / 1
6 NIKOLAS MORENO DNS 1 / 1
Pro Truggy
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 NEIL KARAM 10/5:21.683 26.901 1:32.333 32.168 1 / 1
2 JEFF DUDLEY 10/5:24.325 29.424 1:29.408 32.433 1 / 1
3 ADRIAN GIBSON 9/4:53.262 28.928 1:27.703 32.585 1 / 1
4 MARK ANTUNEZ 7/5:44.025 45.038 2:21.608 49.146 1 / 1
5 RICHARD BLUME 1/37.859 37.859 37.859 1 / 1
6 MATEUS LAPI DNS 1 / 1
close X